Skip to content

Carlo Midiri en het Nederlands Patisserie Team belangrijke schakel in uniek kunstproject

Het Nederlands Patisserie Team (NPT) neemt een cruciale rol in, door met de inzet van haar kwaliteiten deel te nemen aan een uniek kunstproject in Congo. Het initiatief van dit project ligt bij het Instituut voor Human Activities (IHA). Het doel is om winstgevende kunst in het Congolese regenwoud tot stand te brengen. Er zijn lokale en internationale kunstenaars uitgenodigd om hun creatieve ideeën aan te leveren. Ook worden getalenteerde Congolese cacaoplukkers gestimuleerd om hun gedachten en emoties om te zetten in creativiteit.

De samenwerking tussen de kunstenaars en deze Congolese arbeiders heeft geleid tot karakteristieke en sprekende beelden, die de basis vormen voor de chocoladebeelden in het Engelse museum. Hoewel de cacaoplukkers maar al te goed bekend zijn met de grondstoffen voor chocolade en de daarbij behorende specifieke kennis, hebben de meeste van hen in hun leven nog nooit chocolade gezien. Hun werk is volledig gericht op het voldoen aan de grote vraag van de wereldwijde consumenten van chocolade. De boodschap aan de vaak straatarme cacaoplukkers is dat als ze hun unieke (en creatieve) gedachten en gevoelens aan de grondstoffen en het productieproces toevoegen, ze hun normale loon vermenigvuldigd zien met hetzelfde product.

Het proces om van “normale” foto’s uit Congo naar 3D-chocolade-beelden in een museum te komen, heeft nogal wat voeten in aarde gehad. De grootste uitdaging was om de vertaling te maken van de originele beelden, die in Congo staan, naar een expositie die in Engeland is. Van de verschillende foto’s van de beelden van klei zijn digitale 3D bestanden gemaakt, die in kunststof zijn uitgeprint. Van deze prints zijn door het NPT siliconenmallen gemaakt die als uitgangspunt hebben gediend voor de chocolade-beelden. Deze zijn vervolgens gemaakt van chocolade en met verschillende technieken afgewerkt voor de expositie.

Tijdens de opening in het National Museum in Cardiff(Wales) waren Carlo Midiri en Jan Willem Jansen aanwezig om live chocolade beelden te gieten die onder de bezoekers verkocht werden waarvan de opbrengst ten goede komt aan de plantagewerkers.

Bron: BlikOp Noordwijk

Back To Top